|

Šlechtitelský program snáškových hybridů MORAVIA

Od svého vzniku šlechtí společnost AVIGEN, s.r.o. Žabčice v rámci komerčního šlechtění a novošlechtění výchozí snáškové linie kura domácího, jejichž základ byl převzat ze Školního zemědělského podniku Vysoké školy zemědělské Brno v Žabčicích. Linie odvozují svůj původ ze šlechtitelských programů hybridů Moravia (ŠZP Žabčice). Šlechtění výchozích snáškových linií MORAVIA bylo zaměřeno na produkci snáškových hybridů vhodných jak do klecových technologií, tak i na podlahové chovy a chovy s výběhem. Základ linií byl položen v šedesátých až osmdesátých letech 20. století.

V současnosti jsou společností šlechtěny linie plemen RIR (Rodajlendka červená), RIW (Rodajlendka bílá), SU (sasexka světlá), BPR (plymutka žíhaná) a LB (leghornka bílá) pro produkci snáškových hybridů MORAVIA.

Většina komerčně využívaných linií k produkci snáškových hybridů pod obchodním názvem MORAVIA (MORAVIA BSL, MORAVIA SSL a MORAVIA BARRED) je výsledkem novošlechtění firmy AVIGEN, s.r.o. Žabčice.

Hybrid Moravia BSL

Je tříliniový dvouplemenný hybrid na jehož tvorbě se podílí 2 linie BPR (BPR A a BPR B) a otcovská linie RIR A. Všechny tři linie jsou zařazeny v Národním programu zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat významných pro zemědělství.

Hybrid Moravia SSL

Je čtyřliniový tříplemenný hybrid, na jehož tvorbě se podílejí 2 linie RIR (RIR B a RIR C), linie SU a linie RIW. Všechny čtyři linie jsou zařazeny v Národním programu zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat významných pro zemědělství.

Hybrid Moravia Barred

Je dvouliniový dvouplemenný hybrid na jehož tvorbě se podílí 2 linie BPR (BPR C) a otcovská linie RIR D. Obě dvě linie jsou zařazeny v Národním programu zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat významných pro zemědělství.

Pro udržování a další zušlechťování těchto linií je využíván vlastní šlechtitelský program vyvinutý ve spolupráci s MZLU v Brně a uplatňovaný firmou AVIGEN, s.r.o., Žabčice.